Kunskap och erfarenhet ger innovativa lösningar

Pactor Luftbehandling har den kunskap och erfarenhet som krävs för att projektera helhetslösningar till både nya och befintliga fastigheter. Vi identifierar problem tidigt i processen och tar hänsyn till förutsättningar, regler, produkter, beställarens krav och förväntningar.

Med entreprenörsanda tar vi tar fram kostnadseffektiva kundanpassade lösningar baserat på vår erfarenhet om befintliga produkter på marknaden. Vi har en ständig dialog med beställaren för att säkerställa att vi levererar i tid, med kvalité och inom budget.

I våra tidigare genomförda uppdrag finns exempel på vad vi kan inom ventilation, värme, el, styr och bygg.