Täta dialoger ger kostnadseffektiva entreprenader

Pactor Luftbehandling utför entreprenader enligt önskad samarbetsform. I totalentreprenad kommer vår kunskap och erfarenhet till sin rätt vilket resulterar i kundanpassade kostnadseffektiva lösningar. Vi har tät dialog med beställare, montörer och samarbetspartners genom hela projektet. Det ger oss förutsättningar att åtgärda eventuella fel/missförstånd snabbt samt att leverera i tid och inom budget, vilket borgar för god kvalité som uppfyller våra egna högt ställda krav.

Pactor Luftbehandling har egna montörer som kontinuerligt utbildas kring nya produkter, regelverk och myndighetskrav för att säkerställa korrekt utförd installation. Vi genomför löpande egenkontroller av montage och funktion. 

Vi är lyhörda och tar till oss förändringar