Energieffektivisering ökar fastighetens värde

Det finns idag många fastigheter där man "eldar för kråkorna". Vi hjälper er med en energiutredning och tar fram kostnadseffektiva förslag på hur driftskostnaderna kan sänkas samtidigt som fastighetens värde ökar. Ofta är det en kombination av förbättrad ventilation, styr- och reglerteknik samt värmeåtervinning som ger mest ekonomiskt fördelaktig besparing. Vår arbetsmetodik omfattar följande:

  • Vi kartlägger hur fastigheten används
  • Besiktigar befintliga installationer
  • Flöden, temperaturer och energianvändning mäts
  • Sammanställning av data
  • Analys av åtgärdspaket för att hitta det fördelaktigaste alternativet
  • Efter installation verifierar vi uppnådd kostnadsbesparing

Hållbara fastigheter ger trygghet