Kvarteret Stettin 6,

Kontorsfastighet på Tegeluddsvägen 100 i Stockholm. Pactor har projekterat och installerat ny luftbehandling samt styr och övervakning i Tullverkets nya lokaler.

Beställare: Kungsleden AB
Huvudentreprenör: H. Aronsson Bygg AB

Uppdrag: Projektering / Installation luftbehandling samt styr och övervakning
Kontraktsform: Totalentreprenad