St Görans sjukhus, Läns och beroendeakuten

Har byggts om för att förbättra arbetsmiljön och integriteten för patienter och besökare. Pactor har installerat ny ventilaton.

Beställare: Locum AB
Huvudentreprenör: Nils Bengtsson Byggnads AB

Uppdrag: Installation luftbehandling
Kontraktsform: Utförandeentreprenad