Södersjukhuset i Stockholm, byggnad 03

Totalombyggnad för onkologiska kliniken på Södersjukhuset. Pactor har utfört installation av ny luftbehandlingsanläggning.

Beställare: Locum AB
Huvudentreprenör: Nils Bengtsson Byggnads AB

Uppdrag: Installation luftbehandling
Kontraktsform: Utförandeentreprenad