Rönnbäret förskola

Förskolan Rönnbäret är beläget i Kungsängen och består av fyra avdelningar. Pactor har projekterat, installerat ny luftbehandling med energibesparande FTX-ventilation mot tidigare frånluft. Pactor har även utfört bygg, el samt installation av styr och övervakning. 

Beställare: Upplands-Brohus AB
Uppdrag: Energiprojekt, projektering, installation av luftbehandling, VS, bygg, el, styr samt övervakning
Kontraktsform: Totalentreprenad