Olofslund äldreboende i Jakobsberg

Olovslunds äldreboende har 36 lägenheter fördelade på 2 plan och är ett boende för personer över 65 år med omfattande vård- och omsorgsbehov. Pactor har projekterat / installerat ny luftbehandling, styr och övervakning samt nya fläktrum.

Beställare: Järfällahus AB
Huvudentreprenör: NBBAB

Uppdrag: Projektering / Installation luftbehandling samt styr och övervakning
Kontraktsform: Totalentreprenad