Lillsjöskolan

Lillsjöskolan i Kungsängen har ungefär 300 elever från förskoleklass till årskurs 3. Pactor har projekterat, installerat ny luftbehandling samt 3 st nya fläktrum med energibesparande FTX-ventilation mot tidigare frånluft.

Beställare: Upplands-Brohus AB
Uppdrag: Energiprojekt, projektering, installation av luftbehandling, bygg, el, styr samt övervakning
Kontraktsform: Totalentreprenad