Kvarteret Villunda

Kontorsfastighet på Anton Tamms väg 1 i Upplands Väsby. Pactor har utfört en kontorsanpassning för ny hyresgäst om totalt 3200m2, projektering och installation av ny ventilation anslutet till befintlig system.

Beställare: 
Huvudentreprenör:
H. Aronsson Byggnads AB

Uppdrag: Projektering / Installation luftbehandling samt styr och övervakning
Kontraktsform: Totalentreprenad