Brf Allélunden, Sollentuna

Nybyggnation av 75 st bostäder nära  Sollentuna Centrum, Pactor har projekterat och installerat ny luftbehandling samt styr och övervakning.

Beställare: PEAB Bostad AB
Huvudentreprenör: PEAB Bostad AB

Uppdrag: Projektering / Installation luftbehandling samt styr och övervakning 
Kontraktsform: Totalentreprenad