Bonnierhuset

Kontorsfastighet på Torsgatan i Stockholm. Pactor har projekterat och utfört en kontorsanpassning för ny hyresgäst, nyinstallation av ventilation samt styr och övervakning.

Beställare: Bonnier Fastigheter
Huvudentreprenör: H. Aronsson bygg
Uppdrag: Projektering / Installation luftbehandling samt styr och övervakning
Kontraktsform: Totalentreprenad